ما مراحل را به شما راهنمایی می کنیم. برای حفظ رابطه خود با غذا و آموزش نحوه ایجاد روابط جدید که به رشد ، تثبیت و حمایت کمک می کند.

می توانید از کارگاه های آموزشی رایگان ما دیدن کنید تا یاد بگیرید چگونه بین انتخاب های غذایی خود تعادل ایجاد کنید. بنابراین لازم نیست در مورد غذا و خوردن وسواس داشته باشید. وزن خود را متعادل نگه دارید و با غذا و بدن خود رابطه مثبت ایجاد کنید.