چگونه کسی می تواند با یک نوشیدنی تغذیه ای مانند اطمینان از غذای جامد زنده بماند؟ و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی خواهد بود؟ آیا تأیید (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟ : تغذیه


برخی از مردم می توانند با یک نوشیدنی غذایی مانند Sure بدون غذای جامد زنده بمانند. و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت کنید؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی خواهد بود؟ آیا این اطمینان (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *