کشورهای اسلامی جنایات رژیم صهیونیستی در مسجد مبارک الاقصی را محکوم می کنند


به گزارش ایکنا؛ به گزارش الشرق، مقامات قطر حمله نظامی اسرائیل به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به نمازگزاران را از نزدیک محکوم کرد.

وزارت امور خارجه قطر همراه خود صدور ادعا ای یورش نیروهای اشغالگر به مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری نمازگزاران موجود در آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه قطر در ادعا‌ای در توییتر نوشت: حمله ها مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک اشغالگران علیه ملت بی‌حفاظت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات اسلامی به دلیل ناکامی رژیم صهیونیستی در پاسخگویی به آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکامی رژیم صهیونیستی است. گروه در سراسر جهان برای اجرای اصول در سراسر جهان

وی بر لزوم اقدام بلافاصله در سراسر جهان برای توقف حمله ها مکرر اسرائیل به مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی تاکید کرد.

این وزارتخانه بر موضع قاطع قطر در حمایت اجتناب کرده اند آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مشروع مردمان فلسطین، اجتناب کرده اند جمله حق مناسب آنها برای ادای دین شخصی با بیرون محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ملت بی طرفانه شخصی در مرزهای ۱۹۶۷ بیت المقدس شرقی تاکید کرد.

وزارت خارجه مصر علاوه بر این در ادعا‌ای حمله احمد حافظ سخنگوی وزارت امور خارجه به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت‌های پس اجتناب کرده اند حمله به فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی را کدام ممکن است در نتیجه مجروح شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت ده‌ها نفر شد، محکوم کرد. نمازگزاران

حافظ بر لزوم خویشتن داری، حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند نمازگزاران مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه انجام شعائر اسلامی در مسجد الاقصی تاکید کرد.

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز حمله نظامیان اشغالگر اسرائیل به مسجد الاقصی، نقض مقدسات آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به نمازگزاران را از نزدیک محکوم کرد.

میقاتی اظهار داشت: این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است نیروهای اشغالگر حرم ما را تجاوز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این توجه جهانیان به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران آن حمله می کنند.

دکتر نایف فلاح مبارک الحجراف، دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی بخش خلیج فارس، یورش پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای ویژه اسرائیلی به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به نمازگزاران در سحرگاه روز جمعه را از نزدیک محکوم کرد. کدام ممکن است در نتیجه مجروح شدن حدود ۱۵۲ نمازگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری تن نفر شد.

وی بر لزوم احترام اسرائیل به جایگاه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی قدس اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف تمامی ورزش های بوتلگ تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گروه جهانی خواست به این موضوع معامله با تنبل.

وی علاوه بر این بر لزوم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات شخصی شناخته شده به عنوان یک توانایی اشغالگر مطابق همراه خود اصول در سراسر جهان تاکید کرد.

پارلمان عربی نیز به نوبه شخصی اجتناب کرده اند گروه‌های بین‌المللی ذیربط خواست به همان اندازه برای توقف حمله ها نظامیان اشغالگر اسرائیل به فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها مستمر به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت‌المقدس، اقدام بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله انجام دهند.

عادل العصومی، رئیس پارلمان نیز نیازمند توقف همه اقداماتی شد کدام ممکن است حرمت مسجد الاقصی را نقض می تنبل.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر