کم مطالعه آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد


اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضویبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خراسان جنوبی، حجت الاسلام محسن مشرف، رئیس محل کار تصویر ولی فقیه در امور اهل عرف خراسان جنوبی، همین الان، ۲۶ فروردین ماه، در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ذکر شد: پیدا کن.

به فرماندهی محل کار تصویر ولی فقیه در امور اهل عرف خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه سنت کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش آن باید درک شود، ذکر شد: برای بهره مندی اجتناب کرده اند علم، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت امام زمان(عج) است. رضا (علیه السلام) کدام ممکن است ملت توانست این مد را طی تدریجی».

وی ذکر شد: ایران اسلامی میزبان بزرگانی اجتناب کرده اند فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) است کدام ممکن است این بزرگواران سنت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت (علیهم السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به علم، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب را {در این} ملت راه اندازی شد کردند. .

حجت الاسلام مشرف همراه خود ردیابی به اینکه متاسفانه سرانه تحقیق در ملت باورپذیر نیست، افزود: ایران اسلامی کشوری فرهیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعیتی فرهیخته است با این حال این میزان سرانه تحقیق {در این} ملت نیست.

رئیس محل کار تصویر ولی فقیه در امور اهل عرف خراسان جنوبی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری های اجتماعی پایه در اندیشه دارد، شکسته نشده داد: اندیشه در کتاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ارتباط شخصی را همراه خود کتاب کاهش دهیم، فضاهای مسموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را کاهش می دهیم. آسیب های حال در محله عالی است.

وی ذکر شد: متأسفانه طی ۲ سال قبلی {به دلیل} شیوع ویروس کرونا، ارتباط بین کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای مسموم به طور قابل توجهی در کشوری همراه خود علمای تراز اول جهانی اجتناب کرده اند جمله رازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوریحان مرتفع است. ابوریحان بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آثار آن را در محله می بینیم.

حجت الاسلام مشرفی بر لزوم فروش بیش اجتناب کرده اند پیش سنت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تحقیق وقف در ورود به یکی اجتناب کرده اند بهتر از موضوعاتی است کدام ممکن است ممکن است به فروش سنت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود است. قابلیت بالا {در این} زمینه در ملت».

به فرماندهی محل کار تصویر ولی فقیه در امور اهل عرف خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه هر کتابی خوب ارزش مطالعه ندارد، ذکر شد: در اقامت انسان چیزهایی موجود است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر