کنسرت مجید رضوی


۲ مرداد
تولید شده توسط اکسیرنوین با مدیریت شرکت محمدرضا خانزاده و شرکت ایران زمین.

 


آهنگسازی کنسرت مجید رضوی برای اولین بار در سایت خبری تحلیلی. بازگشت.