کنفرانس «پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات روانی» در یزد برگزار شد


همایش پیشگیری از اختلالات روانی و مواد روانگردان در یزد برگزار می شود.به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند یزد، محبوبه فافیان، دبیر کمیته باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری شورای توافق کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر استان یزد، ۳۰ فروردین ماه در نشست توافق چهارمین کنفرانس پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات روانی به میزبانی استان یزد، ذکر شد: دانشکده یزد: تاکنون سه کنفرانس {در این} راستا در ملت برگزار شده است کدام ممکن است امسال شاهد برگزاری چهارمین کنگره سراسری هستیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه {اطلاع رسانی} {در این} زمینه به خوبی به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استان های مختلف نمایندگی کردند، آرزو کرد شد: امسال دانشکده یزد اقدامات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از محسوس را انجام دهد، {اطلاع رسانی} به نحو احسن انجام شود به همان اندازه شاهد بیشترین مشارکت دولتی باشیم. پس بگذار ما باشیم

فاویان در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به اجرای طرحی در قالب سفیران باکلاس پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر در استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است کار ما در بخش باکلاس روشن نشود، توجه مردمان به میدانی به همان اندازه اقدامات پلیس در مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود اشرار باشد، در حالی کدام ممکن است خندق کشتی باکلاس در کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر نیازمند افرادی است کدام ممکن است دغدغه بی نظیر شخصی را برای پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ۳۵ فرستاده باکلاس در استان می خواهیم در تعیین اشخاص حقیقی نخبه، نخبگان، چهره های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص خاص کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر اجتماعی شناخت دارد شناخته شده به عنوان باکلاس در امر پیشگیری کمک کنند.

محسن رفیان، معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دانشکده یزد نیز همراه خود ردیابی به برگزاری چهارمین کنفرانس سراسری پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات روانی ذکر شد: این کنفرانس همراه خود محوریت اپیدمیولوژی، آسیب شناسی، آسیب شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان گردان ها در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو های دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر الگوهای جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات کارآمد در زمینه مداخلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند مشکلات خوردن چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانگردان ها در جو های خانوادگی، دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده، دفتر. ، کار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار، نظامی برگزار خواهد کرد.

استفاده اجتناب کرده اند فناوری واقعیت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ورزشی اینترنت برای آموزش مشکلات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد های پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر، استخراج مانکن نسبتاً، مانکن ریاضی، بهبود شبیه ساز برای مداخلات در زمینه مشکلات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر، مانکن مدیریت شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند مشکلات چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانگردان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز الگوی سوء خوردن چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانگردان دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران همراه خود این سیستم های پیشگیری مرتبط، عملکرد رسانه سراسری در پیشگیری اجتناب کرده اند سوء خوردن چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانگردان، عملکرد اپیدمی کرونا در افزایش مشکلات خوردن چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانگردان ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های پیشگیری مرتبط شناخته شده به عنوان محورهای کنفرانس اشاره کردن شد.

رفیعیان همراه خود خاص اینکه فینال مهلت کشتی آثار به همان اندازه ۲۰ اردیبهشت ماه است، ذکر شد: پس اجتناب کرده اند بدست آمده آثار، داوری آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج در ۲۰ اردیبهشت گفتن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیدگان در روز کنفرانس راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل می شوند. در ۱۱ ژوئن سال جاری برگزار تبدیل می شود.

معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دانشکده یزد همراه خود ردیابی به برگزاری ۴ کنفرانس پیش کنفرانس ویژه اساتید، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دانشکده {در سراسر} ملت علاوه بر این کارگران معدن، ذکر شد: ۴ کنفرانس زودتر تولید دیگری همراه خود موضوع اصل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند کنوانسیون برگزار خواهد بود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر