کوچکترین وضعیت ناامنی در عراق به کل قلمرو آسیب می رساند


حجت الاسلام رئیسی در تصمیم تلفنی رئیس جمهور عراق:

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و عراق

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی همین الان یکشنبه ۱۴ فروردین ماه در {پاسخ به} تصمیم تلفنی برهم صالح رئیس جمهور عراق مبنی بر تبریک ولادت همراه خود سعادت ایشان. ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آرزوی صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود خدا بر او. مردمان عراق همراه خود تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند وحدت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگاه قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان عراق حمایت می تدریجی، به همه مسلمانان جهان گفتند: ما زیرین ترین وضعیت ناامنی را در عراق به هزینه آن می دانیم. اجتناب کرده اند کل مردمان قلمرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند این ملت استقبال می کنیم.

رئیسی همراه خود تاکید بر اینکه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد ساده روابط همسایگی نیست، اما علاوه بر این یک اتصال برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندی است، ذکر شد: گام های خوبی برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط ۲ ملت برداشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تصمیم گرفت هستیم. همکاری ۲ ملت در همه زمینه ها.» روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد به روابط نزدیکتر در مرحله در سراسر جهان منجر ممکن است.

رئیس جمهور بر امتحان شده برای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در قلمرو با بیرون دخالت خارجی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحویل داد زمان حقانیت بیانات مقام معظم مدیریت مبنی بر عدم دلسوزی آمریکا همراه خود کشورهای اسلامی قلمرو به طور قابل توجهی عراق را ملایم کرده است. ، خاص شده است کدام ممکن است خارجی ها ساده جستجو در چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شخصی هستند.

رئیسی ذکر شد: هر کشوری در قلمرو کدام ممکن است نیازها سلطه جویانه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد، چیز خوب در مورد ملت شخصی را زیر پا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازو کشورهای اسلامی عصبانی ممکن است.

برهم صالح رئیس جمهوری عراق در تصمیم تلفنی همراه خود تبریک ماه مبارک رمضان بر لزوم همکاری مشترک ۲ ملت برای رفتن اجتناب کرده اند مشکل های قلمرو ای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحمیل وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در قلمرو {در این} زمینه فوق العاده حیاتی است. , نقشی کدام ممکن است برای فعالان نظام جمهوری اسلامی ایران امیدواریم.

رئیس جمهور عراق ذکر شد: تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد {دیدگاه ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مشترک متنوع در مرحله قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارتقای مرحله همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ها می توانیم گام های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در جهت تامین چیز خوب در مورد ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات شخصی برداریم. قلمرو.

برهم صالح افزود: راه رفع فاجعه های قلمرو صرفا خواست شخصی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع موجود در قلمرو با بیرون دخالت بیگانگان است.

رئیس جمهور عراق بر رشد روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ۲ ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: توانمندی های مالی ۲ ملت ممکن است چیز خوب در مورد ۲ ملت را تامین تدریجی.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر