گردشگری انتخاب نخست استان فارس است


دیدار استاندار فارس با معاون وزیر میراث فرهنگی به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری فارس، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در لحظه، ۶ اردیبهشت در دیدار همراه خود معاون وزیر میراث زیبایی شناختی همراه خود دقیق اینکه به تایید وزیر میراث زیبایی شناختی، فارس استان اول میراث زیبایی شناختی ملت است، ذکر شد: آمادگی خوبی در استان برای بهره‌مندی اجتناب کرده اند این قابلیت موجود است.

وی همراه خود ردیابی به فرمایش مقام معظم مدیریت مبنی بر اینکه گردشگری می‌تواند استان فارس را با بیرون خواستن به هیچ امر عکس اداره تدریجی، ذکر شد: گردشگری انتخاب نخست استان فارس است؛ چون اقتصادی پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند داده ها‌بنیان نیز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارزش فوق العاده کم دستاورد بالا داشته باشد.

ایمانیه همراه خود ردیابی به ارزش‌های راه‌اندازی صنایع مختلف افزود: در گردشگری خوب صدم ارزش شود ۱۰ برابر اشتغال تحمیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر ۴ جهان گردشگری قابلیت در استان فارس موجود است.

استاندار فارس به وجود امامزادگان واجب التعظیم {در این} استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود ۱۵۰۰ بقعه متبرکه ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: در جای جای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهرستانی نیز خوب زیارتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده موجود است.

وی همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند تذکر خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی جاذبه‌های زیادی در استان فارس موجود است، ذکر شد: آثار تاریخی شهرستان رستم اجتناب کرده اند تشک جمشید عجیب و غریب‌تر است.

استاندار فارس علاوه بر این ذکر شد: این استان در زمینه گردشگری سلامت نیز قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی مراودات ملت عمان همراه خود شیراز اطمینان حاصل شود که معامله با است.

وی همراه خود ردیابی به صندوق پاسخگویی اجتماعی ذکر شد: پتروشیمی مرودشت، فلز نی‌ریز  را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم لامرد قبول کردند کدام ممکن است هر کدام ۱۰۰ میلیارد برای صندوق پاسخگویی اجتماعی قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم به هزار میلیارد تومان برسانند؛ در برابر این موسسه مالی خرید و فروش تسهیلاتی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری حاضر دهد کدام ممکن است این امکان برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری نیز موجود است.

ایمانیه همراه خود ردیابی به قول معاون وزیر میراث زیبایی شناختی نیز اظهار کرد: معاون وزیر نیز قول دادند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تبصره ماده ۱۸ نیمه قابل توجهی در اختیار سرمایه‌گذاران استان فارس قرار دهند.

استاندار فارس تصریح کرد: اقدامات {در این} بخش باید همراه خود خوب این سیستم‌ریزی کامل اساساً مبتنی بر عدالت آمایشی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید همه اعتبارات در شیراز ارزش شود؛ اما علاوه بر این تولید دیگری شهرستان‌ها نیز در تخصیص اعتبارات دیده شوند.

وی همراه خود ردیابی به حیاط پشتی شهری‌های صدرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت آن‌ها نیز ذکر شد: ۴ هزار حیاط پشتی شهری در شهر صدرا موجود است کدام ممکن است رایزنی شده به همان اندازه اجتناب کرده اند پساب تصفیه‌خانه صدرا به این باغات اختصاص یابد به همان اندازه اشکال آب رفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن این حیاط پشتی شهری‌ها سهم ارزش {انجام شده} را تیز کردن کنند.

ایمانیه علاوه بر این همراه خود ردیابی به تقاضای احداث ۲ استراحتگاه همراه خود تصرف سرمایه‌گذار غیرایرانی در استان اظهار کرد: این امر خواستن به مجوز مقامات دارد کدام ممکن است اگر وزیر میراث زیبایی شناختی امکان تصویب آن را فراهم تدریجی می‌تواند در بلند مدت گردشگری استان فارس کارآمد باشد.

محمد فرخ‌زاده، معاون گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور زیارت استاندار فارس نیز {در این} دیدار اجتناب کرده اند خواهرخواندگی میان شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوحه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قابلیت‌های خوبی {در این} پیمان برای شیراز تحمیل می‌شود.

 

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر