۳۷ سهم اجتناب کرده اند شوراهای شخصی مبتلایان عروق کرونر در خوزستان


37 درصد از شوراهای خصوصی بیماران عروق کرونر در خوزستان

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خوزستان، حبیب حیبر، معاون معامله با دانشکده علوم پزشکی گندیساپور اهواز در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت قبلی اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح روز ۲۰ فروردین به همان اندازه ساعت ۸ صبح روز ۲۰ فروردین، ۲۳ فرد مبتلا جدید در بیمارستان ها بستری شدند. در دانشکده علوم پزشکی اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان ها منتقل شدند.

وی افزود: اجتناب کرده اند این رو در جاری حاضر ۵۰ فرد مبتلا در بخش های ویژه به بیمارستان ها منتقل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ فرد مبتلا نیز در بخش های روال بیمارستان ها هستند.

وی ذکر شد: مجموع جان باختگان در ۲۴ ساعت قبلی ۲ نفر {بوده است} کدام ممکن است {در این} مدت ۱۶ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند.

معاون معامله با دانشکده گندی‌ساپور اهواز تصریح کرد: در جاری حاضر ۱۵.۵ سهم اجتناب کرده اند تشک‌های روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ سهم اجتناب کرده اند تشک‌های بی نظیر مبتلایان عروق کرونر اشغال شده است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر