۴۰۰ میلیارد ریال کمک معیشتی به مشتریان مهابادی تیز کردن شد


ایجاد فرصت های شغلی برای مشتریانبه گزارش ایکنا ؛ به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی کمیته کمک امام خمینی (ره) آذربایجان غربی، احمد نوذری، سرپرست کمیته کمک امام خمینی (ره) مهاباد اظهار داشت: سال قبلی در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال کمک معیشتی به مددجویان تیز کردن شد. این مبلغ کمک معیشتی ماهانه به بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰۰ خانواده همراه خود حمایت کمیته کمک امام خمینی(ره) این شهرستان به مطابقت انواع {اعضای خانواده} تیز کردن شد.

وی افزود: این نهاد در مجموع ماهانه بیش اجتناب کرده اند ۳۰ میلیارد ریال مستمری در نظر گرفتن خانوار های تحمل محافظت کمیته کمک امام (ره) این شهرستان واریز می تنبل.

سرپرست کمیته کمک امام خمینی(ره) مهاباد شکسته نشده داد: این مستمری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های نقدی اطمینان حاصل شود که کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر بخشی اجتناب کرده اند نیازهای مددجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقشار ضعیف در مواجهه همراه خود مشکلات معیشتی تیز کردن شد.

وی اظهار داشت: سال قبلی به ۳۳۰ نفر اجتناب کرده اند بچه ها نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مشمول قالب ۳۰ میلیارد ریال در قالب قالب های اشتغال زایی تیز کردن شد.

نوذری تاکید کرد: موسسات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولانی کدام ممکن است غیر مستقیم به مشارکت در اهدای کمک های شخصی به خانوار های نیازمند هستند می توانند همراه خود برای مشاوره کمیته کمک همراه خود همراهی مشاور این اداره کمک های شخصی را به این خانوار ها تیز کردن کنند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه گستره ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار کمیته کمک در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع است، اظهار داشت: پیش بینی {می رود} اصحاب رسانه این نهاد را در انجام بدون در نظر گرفتن بیشتر ماموریت شخصی کدام ممکن است حمایت اجتناب کرده اند نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد است یاری کنند. فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر