جایگزین مواد اولیه جو دوسر گزینه: تغذیه


من اغلب موزهایی را می بینم که در دستور پخت بلغور جو دوسر استفاده می شود. و من متعجب بودم که آیا میوه یا چیز دیگری وجود دارد که بتوانم در دستور غذا جایگزین کنم. من موز دوست ندارم اما من هرگز دستور پخت بلغور جو دوسر بدون موز را ندیده ام. اگر جایگزین شناخته شده ای وجود ندارد آیا طعم موز در دستور پخت بلغور جو دوسر بسیار مشهود است؟ اگر سایر مواد طعم را بزن برای من مشکلی نیست. اما فقط می پرسم آیا کسی پیشنهادی دارد! تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *