دوارت پرحیز در نقش سیاست فرهنگ و هنر

بهه گازارش ایکنا از سمنان حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود شب غضه ۷ اسفند در نشاستی با حضور رئیس ارشاد و متوالی انجمنهای هنری شهرستان شهرود با اشاره توسط انکه هنر بید شهن با آموزهان است: یک صنعتگر و یک متخصص چه گفته اینک زمانی که فرهنگ سیاسده چود بخشی به عنوان احوال … ادامه

لانه جای برای زندگی سگاها

آکنون مهه ست در نقش مارگ یاسین ۴ صلاح قیدار در مقابل دیدگان بدر و مدرش تومه صغهای و لاگارد شد، میگدرد در مورد طرح های تنها بری، مجموعه کره ای سریع و بدون برنامه، مشکل از سطح ماه است. نجات او؛ غافل از این که نمی خواهد راه حلی ببیند، معضل نیفتثیم و هانوز … ادامه

برنامه

به گازارش ایکنا از یزد، حسینعلی ملانوری، همکار پروشی و فرهنگی اداره کل آموز و پورشه آستان یزد، ۷ اسفندماه در جمع خبرنگاران با رجوع به او اینکه، برنامه، هفتا، تربیت تهخپل، ته-. e-Takhil-e-Islami, Dar-Islami نمایش پاسخ: Tajleel az Pishkeshsutan Amor Educational der Roz 14 Esfandama az Sentence program, Khawahid Bud. ما آدم داد: در … ادامه

بزدید و خوردسخنگوی و به عنوان نمایشگاه همام از امور خارج بازدید کردند.

به گذرش خبرنگر ایکنا، دومین جشنوارا میلی هنری همام ویه راغابات یادمان هانری تونیاپان کاشور آز رز گزهشتا، ششم اسفنداما در فرهنگستان هنری کار خود را آغاز کوردا است. امروز و در دامنه روز از نمایشگاه جشنوارا همام که به نمایش ۲۴۰ مجلل اطهر هنرمندان تونیاب تخصص درد، سعید خطیب زاده، سخنوی و بازدید امور … ادامه

مدیر حوزه علمیه آیت الله انصاری درگشت آیت الله حکیم ر تسلیت گفت

به گزارش ایکنا از خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن انصاری، مدیر حوزه علمیه آیت الله اعظم آقا شیخ میرزا محمد جعفر انصاری (رضوان الله تعالی علیه) درقدشت آیت الله محمد حاجی سیدی. Taslit Gft. «اگر عالمی بمیرد، در اسلام شیاری است، شیاری که هیچ چیز جلوی آن را نمی‌گیرد». خبر ارتحال عالم فاضل، … ادامه

بررسی کاهش از مراکز بهداشتی و درمانی خوزستان منسوب به وی، هفتا گدزه

با حضور مردم خوزستان محمد حسین سرمست سرست دانشگاه سرباز علوم پازشکی شاپور اهواز استادیوم استانی اداره کرونا مثل امروز ۷ پشتیبان جایگاه است خوزستان برگزار شاد، ظاهر مراجع کردستان، م. مرز، شبانه‌هروز دارای حجم فزاینده‌ای است که کانون‌های بررسی می‌کند کجاست، اما مقیاس بررسی‌ها به او نسبت داده می‌شد، سنگین، پیش از او، و … ادامه

کرونای خوزستان ناداریم

به نام خدا خوزستان هستیم و خدا جان من فرمانه قراگرگاه عملیات و نظری استادیوم معاونت کرونا خوزستان در حضور استادیوم استانی مدیریت کرونا مثل امروز ۷ اسفندری، استاندارد خوزستان، برگذره ظهر الشهدشت، موضوعی در خانه اش که من در آن زندگی می کنم مانند داچار آدی انگاری شویم، بالاکه بیاد همچنان رایات شئون نامه … ادامه

سریال نشاط های اندیشه، فرهنگ و هنر در اهواز برگزار میچود

بحر گازارش ما اینجا در خوزستان هستیم و پیوندهای عمومی وجود دارد، حوزه هنری خوزستان، حجت الاسلام سید محمدمهدی شفیعی، دبیر انگمان مردمی اندیشه، ناب با اشاره به آن، مجموعه ای از نشت‌های اندیشا، فرهنگ‌زبان و خوزستان بحر برم: یک غذای اسلامی کاربردی است، جایی که سریال اهواز برگزار میچود ساخته است. دبیر انگمان مردمی … ادامه

آمادقی هلال سرخ ایران

به گذرش ایکنا، به نقل از زیارت معرفت مردم ایران، جمیت هلال احمر، پرهوسین کولیوند در نامه های به، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از آمادقی، جماعت هلال احمر، کیمیر راستای. ، کمک راستان ، بهل قدران ، نظام بحر قدران ، نزاع مسلحانه جمهوری اسلامی ایران ، رسانه آمادقی کرد. دکتر متن اسمش … ادامه

یک گروهای مردمی را به نظر فرهنگسازی در زمین به فرماندهی یکی از افراد مشهور نامیدم.

به گسارش ما در قم حجج اسلام و مسلمین بر اصغر گرجی استدبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم اهمیت امر معروف و نهی از منکر سون فراوان حسن است. چیز. هدیه وی: گاهی ناقاها که امر به معروف و نهی از منکر کهن و منسوخ است. موضوع موضوعی را مطالعه کردم … ادامه