چرا CICO پیش بینی دقیقی برای کاهش وزن/افزایش وزن است؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. شخص A کربوهیدرات زیادی برای انرژی دارد و شخص B متابولیسم ندارد. به خاطر استدلال فرض کنید شخص A از تمام کربوهیدراتهای موجود برای انرژی و شخص B از چربی ذخیره شده فقط برای انرژی استفاده می کند.

شخص A 625 گرم می سوزاند. "چیزها" شخص B با وجود سوزاندن کالری یکسان ، تنها 300 گرم غذا (300 گرم چربی در 9 گرم در گرم) می سوزاند. اما سنگدانه های مورد استفاده تفاوت قابل توجهی با هم داشتند. چگونه می توان این تفاوت جرم را از طریق کالری به طور دقیق پیگیری کرد؟

ارسال شده توسط /u /sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *